Jaaroverzicht 2016

Langer thuis in Nissewaard


We worden met z’n allen steeds ouder. De steeds grotere groep ouderen heeft een andere woon- en zorgbehoefte. Ook het overheidsbeleid is erop gericht om ouderen langer thuis te laten wonen. Om meer inzicht te krijgen over wanneer woningen geschikt zijn voor ouderen, voerden wij in 2016 een nadere verkenning uit naar langer zelfstandig wonen. In het onderzoek ‘Langer thuis in Nissewaard’ zijn wij samen met de bewoners van onze seniorenappartementen op zoek gegaan naar wat er in de ogen van ouderen zélf belangrijk is aan woning, woongebouw en buurt. Doel van het onderzoek is te kijken welke sociale of fysieke maatregelen wij zelf als sociaal verhuurder kunnen nemen, en wat wij met onze maatschappelijke partners kunnen doen, om het langer zelfstandig wonen voor ouderen zo goed mogelijk te faciliteren. 

Het onderzoek heeft veel waardevolle informatie opgeleverd. Omdat er per woongebouw verschillen zitten in de woonbehoeften van ouderen gaan we per gebouw een plan maken. Ook overleggen wij met gemeente en partners op het gebied van zorg en welzijn over wat wij gezamenlijk kunnen bieden. De komende drie jaar reserveren we financiële middelen om zoveel mogelijk van de woonbehoeften te kunnen realiseren.