Jaaroverzicht 2016

  

Op 2 november 2016 vond het derde klantenpanel plaats onder leiding van Luisterpunt. Dit maal ging het over langer zelfstandig wonen voor ouderen. Specifiek de huurders die in een senioren- woning wonen op de begane grond in de wijken Maaswijk, Vogelenzang en Schenkel. Twaalf huurders uit deze wijken hebben deelgenomen aan de paneldiscussie. Het klantenpanel is een vervolg op het schriftelijke onderzoek dat we eerder hielden onder de 365 senioren appartementen. In de eerste plaats is er een grote informatiebehoefte onder de deelnemers over mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 

Veel van de wensen die werden geuit om zo lang mogelijk in de woning te blijven wonen, betroffen fysieke, praktische aanpassingen in de woning en de directe woonomgeving. Wij gaan kijken welke uitkomsten een plekje kunnen krijgen in de verdere uitwerking van ons programma ‘Langer thuis in Nissewaard’. Ook willen we in 2017, net als in het afgelopen jaar in de senioren appartementen, nader inzoomen op de totale groep bewoners van de senioren benedenwoningen.