Jaaroverzicht 2016

   

De Huurdersvereniging LvP behartigt de belangen van onze huurders. De vereniging heeft een kantoorruimte aan de Schrijnwerker. Hier vergadert het bestuur en de verenigingsraad. Ook wordt er spreekuur gehouden voor huurders. Wij steunen de huurdersvereniging met een jaarlijkse financiële bijdrage en het ter beschikking stellen van de kantoorruimte. Door de vele veranderingen in de Woningwet 2015 hebben de Huurdersvereniging LvP en De Leeuw van Putten een intensievere samenwerking afgesproken. 

Op 23 mei 2016 tekenden beide partijen hiervoor de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De Huurdersvereniging LvP vertegenwoordigt alle huurders bij het overleg over de prestatieafspraken. Ook in andere overleggen met De Leeuw van Putten is dat het geval. Daarom is besloten om alle huurders per 1 januari 2017 gratis lid te laten worden van de huurdersvereniging. Op die manier is geborgd dat de huurdersvereniging namens alle huurders van De Leeuw van Putten spreekt.