Jaaroverzicht 2016

    

Op 1 december 2016 hebben wij met de an- dere lokale woningcorporaties, de verschil- lende huurdersorganisaties en de gemeente Nissewaard nieuwe prestatieafspraken ondertekend. Deze prestatieafspraken geven aan welke bijdrage de verschillende partijen in 2017 leveren aan het woonbeleid in de gemeente, gebaseerd op de woonvisie Nissewaard Woont. Er is overeenstemming bereikt over de beschikbaarheid, de kwaliteit (onderhoud en duurzaamheid) en de betaalbaarheid van (huur)woningen, over wonen met zorg en over leefbaarheid en veiligheid. 

Als gevolg van de nieuwe woningwet was het de eerste keer dat ook de huurdersorganisaties deelnamen aan het maken van de prestatieafspraken. Ook de Huurdersvereniging LvP nam deel aan deze gesprekken. Zij hebben als een gelijkwaardig partner meegepraat. Zij hebben namens alle huurders de prestatieafspraken ondertekend.