Jaaroverzicht 2016

Samen vooruitkijken


Wij komen met regelmaat bij bewoners thuis. Niet alleen om met huurders in gesprek te gaan over renovatie, werkzaamheden of verbeteringen aan de directe woonomgeving, maar bijvoorbeeld ook als er huurachterstand is, die vaak gepaard gaat met stress en/of sociale problemen. Het gaat hierbij dus niet om de woning alleen. Door de persoonlijke situatie van mensen thuis is het soms lastig om aan alle regels en afspraken te voldoen. Wij denken dat wij als sociaal verhuurder een belangrijke rol kunnen spelen in de tijdige signalering van deze problemen.

Door meer samen met bewoners keuzes te maken, proberen wij de situaties binnen sommige huishoudens te verbeteren. Hierbij willen wij vooral samen met huurders vooruitkijken en niet te veel terug. De Uitvoeringsbrigade helpt ons hierbij. De informatie die de Uitvoeringsbrigade ophaalt, onder andere door het afleggen van huisbezoeken, brengt kansen, uitdagingen en dilemma’s aan het licht. Tegelijkertijd kan de uitvoeringsbrigade meedenken met de persoonlijke situatie om te kijken wat beter zou kunnen of waar hulp voor te krijgen is.