Jaaroverzicht 2016

Achtertuinen Noordeinde gered


Bij een aantal van de woningen aan het Noordeinde 45-55 dreigden de achtertuinen en paden weg te zakken. Wij hebben samen met bewoners, een hovenier en de gemeente – van wie de paden offcieel zijn – aan een oplossing gewerkt. 

We zijn begonnen met een blanco blad. We kleurden daar gezamenlijk het tuinplan op in. Iedere partij had inspraak en kon zijn eigen wensen en voorkeuren aangeven waardoor de woonplek nu weer voor iedereen heel eigen voelt. Resultaat: tevreden bewoners door een gezamenlijke aanpak voor, tijdens en na de werkzaamheden.