Jaaroverzicht 2016

Passend toewijzen


Sinds 2016 gelden nieuwe regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen. Dat zijn de woningen met een kale huurprijs tot €710,68 per maand. De corporaties moeten deze woningen namelijk ‘passend toewijzen’. 
Passend toewijzen betekent dat we ervoor moeten zorgen dat de hoogte van uw huur past bij de hoogte van uw inkomen en uw huishoudgrootte. De overheid heeft deze norm in de nieuwe Woningwet opgenomen om te voorkomen dat huishoudens met een beperkt inkomen in een te dure woning terechtkomen.

De overheid wil hiermee de kosten voor de huurtoeslag beperken en de woonlasten voor huishoudens met een laag inkomen betaalbaar houden. Passend toewijzen wil dus eigenlijk zeggen ‘huren naar inkomen’. Bij het passend toewijzen moeten we minimaal 95% van de huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens huisvesten in een woning onder de huurtoeslaggrenzen. In 2016 waren deze grenzen € 586,68 netto en € 628,76.