Jaaroverzicht 2016

Doelgroepen


In 2016 heeft De Leeuw van Putten 99% van de doelgroep met recht op huurtoeslag passend toegewezen. Daarnaast heeft De Leeuw van Putten 99% van de vrijgekomen sociale huurwoningen toegewezen aan de primaire doelgroep. Dat zijn huishoudens met lagere inkomens. In totaal hebben wij 282 woningen verhuurd in 2016. Naast het verhuren van woningen aan bovenstaande doelgroepen hebben wij ook oog voor andere bijzondere doelgroepen. Wij hanteren een duidelijk en praktisch laatste kansbeleid om mensen in moeilijke posities zo goed mogelijk te kunnen helpen en begeleiden. Doel is om huisuitzettingen te voorkomen. Daarnaast heeft Flexus de beschikking over zeven woningen voor de opvang van dak- en thuisloze jongeren.

Bovendien huurt Flexus bij ons zo’n tien woningen voor de tijdelijke opvang en resocialisatie van vrouwen en kinderen uit ‘Blijf van mijn lijf’ huizen. Wij verhuren ook acht woningen aan de stichting Pameijer voor begeleid wonen. Daarnaast stellen wij woningen beschikbaar voor de opvang van vergunninghouders in het kader van de gemeentelijke taakstelling. Ook hebben wij specifieke huisvesting voor jongeren die voortijdig met school zijn gestopt en geen diploma hebben en ook geen huis. Met Timon en het Leger des Heils hebben wij overeenkomsten gesloten om te voorzien in passende huisvesting van hun cliënten. Dit zijn vaak jongeren.